Formy wsparcia i dokumenty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt ,,Lepsza perspektywa" realizuje następujące formy wsparcia:

Indywidualizacja wsparcia Szkolenia Staże/praktyki zawodowe Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy Subsydiowane zatrudnienie Dodatek relokacyjny Inteligentne biuro

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

#FunduszeEuropejskie

do góry