link do strony na Facebook link do Biuletynu Informacji Publicznej

MAJĄTEK SPÓŁKI

Budynek Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości I - nieruchomość położona w województwie małopolskim powiecie oświęcimskim gminie Miasto Oświęcim miejscowości Oświęcim obręb Dwory I, składającą się z działki nr 2653/65 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy łamane przez sześćdziesiąt pięć)o powierzchni 0,8842 ha (osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa metrykwadratowe) zabudowanej budynkiem użytkowym oznaczonych nr 10 przy ulicy Unii Europejskiej, która to nieruchomość objęta jest księgą wieczystą numer KR1E/00039862/6 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu V Wydziału Ksiąg Wieczystych

do góry