DANE REJESTROWE

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim

NIP: 549-21-21-389
REGON: 356371746

nr w KRS: 0000053973 - Sąd Rej. dla Krak.-Śródm. w Krakowie - XII Wydz. Gosp. KRS.

data rozpoczęcia działalności: 18.10.2001 r.

kapitał zakładowy: 6.245.000,00 zł

do góry