STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6245000,00(sześćmilionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych)i dzieli się na 12490 (dwanaścietysięcy czterysta dziewięćdziesiąt)równych i niepodzielnych udziałów po 500,00zł (pięćset złotych) każdy. 

GMINA MIASTO OŚWIĘCIM - 98,62% (12.318 UDZIAŁÓW)

GMINA OŚWIĘCIM - 1,30% (160 UDZIAŁÓW)

POWIAT OŚWIĘCIMSKI - 0,08% (10 UDZIAŁÓW)

do góry