AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

POŻYCZKA ANTYKRYZYSOWA REACT-EU
POŻYCZKA ANTYKRYZYSOWA REACT-EU

Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU
Nabór wniosków pożyczkowych ropocznie się
29 listopada 2022 r od godz. 8.00

więcej

Praca z POWERem
Praca z POWERem


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej

Nabór do projektu NOWY START III
Nabór do projektu NOWY START III

Projekt ,,Nowy Start III"

Projekt skierowany do osób zwolnionych i/lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego, osób pozostających na wypowiedzeniu a także dla osób odchodzących z rolnictwa.

więcej

Nabór na bony rozwojowe
Nabór na bony rozwojowe

Informujemy, iż nowy nabór do projektu netBon odbędzie się w terminie 22.02.2023 – 03.03.2023.

 

 

więcej

Pożyczka Uniwersalna
Pożyczka Uniwersalna

Informujemy, że od 19.05.2022 r. zostanie uruchomiony ciągły nabór wniosków
o pożyczki z Funduszu Pożyczkowego „POŻYCZKA UNIWERSALNA”.

więcej

Firma z POWERem
Firma z POWERem

Firma z POWERem

Projekt skierowany do osób w wieku 18 - 29 lat, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. z powodu pandemii Covid-19, planujących założenie działaności gospodarczej. Subregion Małopolski Zachodniej: powiat oświęcimski, powiat chrzanowski, powiat wadowicki, powiat olkuski.

więcej

8.2 STREFA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ III
8.2 STREFA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ III

OSOBY W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ
bez pracy, zamieszkujące powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki zapraszamy do projektu "Strefa Aktywiacji Zawodowej III". Formularze zgłoszeniowe można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

więcej

Nabór do projektu ,,Przedsiębiorca z PO WERem!"
Nabór do projektu ,,Przedsiębiorca z PO WERem!"

Projekt skierowany jest dla osób młodych (18 – 29 r. życia), w tym: osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędach Pracy, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 zamieszkałych i/lub uczących się w na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego [KOM]

więcej

do góry