POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE POIR - nabór zakończony

AKTUALIZACJA - nabór zamknięty z powodu wyczerpania alokacji środków.

Zaktualizowane informacje na stronie: kswp.org.pl

 

UWAGA! - W związku z ograniczoną pulą środków, którymi dysponuje Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w ramach Pożyczki Płynnościowej, prosimy przed złożeniem wniosku o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dostępnej kwoty. Wnioski złożone bez konsultacji mogą zostać odrzucone z powodu braku środków. 

W województwie małopolskim KSWP realizuje umowę współpracując z następującymi Instytucjami Otoczenia Biznesu, będącymi Funduszami Pożyczkowymi: 

 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.; Oświęcim: ul. Gospodarcza 24, tel. 33 844 73 44
 • Fundacją Rozwoju Regionu Rabka; Rabka-Zdrój: ul. Orkana 20F/1, tel. 18 26 777 39
 • Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.; Kraków: ul. Kordylewskiego 11, tel. 12 617 66 69,  
 • Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.; Tarnów: ul. Szujskiego 66, tel. 14 621 34 50
 • Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.; Chrzanów: ul. Grunwaldzka nr 5, tel. 32 623 06 35
 • Stowarzyszeniem Samorządowym Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju; Sucha Beskidzka: 
  ul. Mickiewicza 175, nr 175, tel. 33 874 11 03 / 33 874 13 15

 Wykaz operatorów w innych województwach - tutaj.

Pożyczka skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, które znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są nią zagrożeni. Pożyczka służy utrzymaniu bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniu jego płynności finansowej.

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 01.02.2020 r.

Warunki pożyczki: 

 • Brak opłat i prowizji
 • Wkład własny nie jest wymagany
 • Spłata tylko rat kapitałowych – pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące
 • Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy
 • Wartość pożyczki nie może przekroczyć 15 mln zł
 • Wakacje kredytowe – raz do roku na okres 2 miesięcy (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty)

 Parametry pożyczek:

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

 • dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 • 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
 • jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do KSWP.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy Wdrożenia i Zarządzania instrumentem finansowym Pożyczka Płynnościowa POIR zawartej między Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki, jakie BGK przeznaczył na instrument finansowy Pożyczka Płynnościowa POIR dla Makroregionu Południowego, to kwota 61 000 000,00 PLN.

do góry