WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd Spółki:

Agnieszka Kmiecik (Prezes Zarządu)

Rada Nadzorcza:

Jolanta Szczerbowska (Przewodnicząca Rady Nadzorczej)
 
Radosław Folga
(Sekretarz Rady Nadzorczej)

Jarosław Kisiołek

do góry