Staże/praktyki zawodowe


Staże/ praktyki zawodowe

Staż/praktyki zawodowe mają na celu wyposażenie Uczestnika Projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada predyspozycje, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia. Staż realizowany jest na podstawie programu pod nadzorem opiekuna stażu u pracodawcy i trwa od 3 do 6 miesięcy. Staż odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej pomiędzy: stażystą,podmiotem przyjmującym na staż,Liderem/Partnerem oraz zawiera warunki realizacji stażu, w tym cel stażu, okres, warunki uznania stażu za zrealizowany, program stażu, wysokość stypendium, termin wypłaty, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązów i dane opiekuna stażu. Zadania w ramach stażu realizowane są zgodnie z programem stażu, który opracowywany jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty.


#FunduszeEuropejskie

do góry