link do strony na Facebook link do Biuletynu Informacji Publicznej

6.6 NetBon 2


Projekt Netbon 2

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
Oś priorytetowa 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Działanie 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian
Numer projektu: FEMP.06.06-IP.02-0048/23
Wartość projektu: 14 445 927,10 zł, w tym współfinansowanie UE 12 243 285,10 zł.


Dla kogo przewidziany jest projekt NetBon 2?

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i Pracodawców oraz ich Pracowników (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek), z siedzibą/oddziałem, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie podregionu Małopolski Zachodniej (powiat wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski).


Dofinansowanie

W ramach projektu Przedsiębiorca/Pracodawca otrzymuje 50% dofinansowania (pozostałe 50% Przedsiębiorca/Pracodawca pokrywa ze środków własnych – jako tzw. wkład własny). 

Dofinansowanie może zostać zwiększone do 80% (wkład własny Przedsiębiorcy/Pracodawcy wynosi 20%) na wsparcie:

  • przedsiębiorstw działających w branżach/ sektorach istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa (wskazanych w załączniku nr 1 do Koncepcji PSF – więcej informacji można uzyskać w Biurach Projektu),
  • usług rozwojowych mających na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
    Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
  • usług rozwojowych dotyczące rozwijania umiejętności lub kompetencji cyfrowych oraz niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki.


Bon czyli co?

Bon rozwojowyto elektroniczny bon uprawniający Przedsiębiorcę/Pracodawcę oraz skierowanego przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę Pracownika, do skorzystania z usług rozwojowych w ramach Projektu.

Wartość 1 bonu = 90,00 PLN

Ważność bonu: 4 miesiące

Limity bonów:

  • usługa szkoleniowa – 1 bon/godz. dydaktyczna,
  • usługa doradcza (coaching, mentoring, doradztwo, facylitacja) – 1 bon/ ½ godz. zegarowej,
  • usługa jednorazowa (egzamin) – 1 usługa wyliczana jest według algorytmu – całkowita cena usługi / 90 zł

W sytuacji kiedy cena za godzinę szkolenia nie będzie większa niż 15 zł, 18 zł, 22,50 zł, 30 zł lub 45 zł dopuszcza się rozliczenie 1 bonem rozwojowym odpowiednio nie więcej niż 6, 5, 4, 3 lub 2 godziny szkolenia. Od rzeczywistego kosztu usługi rozwojowej określane są kwoty dofinansowania oraz wkładu własnego.

Więcej informacji dostępnych na stronie projektu: https://netbon.pl/


do góry