Indywidualizacja wsparcia


Indywidualizacja wsparcia, pomoc w określeniu ścieżki zawodowej

Doradca zawodowy opracowuje Indywidualny Plan Działania który jest wsparciem dla każdego Uczestnika Projektu prowadzącym do rozwiązania problemu zawodowego poprzez identyfikację potrzeb oraz możliwości Uczestnika Projektu prowadzące do podjęcia zatrudnienia/samozatrudnienia. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do aktywnej i samodzielnej realizacji działań. Indywidualny Plan Działania podlega weryfikacji oraz aktualizacji postępów Uczestnika Projektu.


#FunduszeEuropejskie

do góry