Subsydiowane zatrudnienie


Subsydiowane zatrudnienie

Subsydiowane zatrudnienie to forma wsparcia która przyznawana jest na podstawie Indywidualnego Planu Działania i jest kierowana do Uczestników Projektu którzy ze względu na swoją sytuację zawodową lub ograniczenia lokalnego rynku mają problem ze znalezieniem pracy. Forma ta umożliwia podjęcie zatrudnienia poprzez refundacje pracodawcom części lub całości kosztów ich wynagrodzenia. Subsydiowane zatrudnienie jest formą aktywizacji zawodowej osób poprzez refundację pracodawcom kosztów ich zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenie brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.


#FunduszeEuropejskie

do góry