Szkolenia


Szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji lub kompetencji

Szkolenia i/lub doradztwo prowadzą do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji które skierowane są dla osób których kwalifikacje nie są adekwatne do potrzeb rynku pracy/wymagają poświdczenia odpowiednimi dokumentami (np. certyfikat potwierdzający kwalifikacje, zaświadczenie potwierdzające kompetencje).

Uczestnikowi projektu podczas trwania szkolenia przysługuje:

  • stypendium szkoleniowe,
  • zwrot kosztów przejazdu,
  • zakwaterowania/wyżywienia,
  • badań lekarskich/psychologicznych

#FunduszeEuropejskie

do góry