Nabory do projektu i wyniki naborów


III NABÓR DO PROJEKTU PROWADZONY PRZEZ LIDERA 

data publikacji: 31.05.2021

Nabór prowadzony przez Lidera - Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Rekrutacja do projektu u Lidera rozpocznie się 11.06.2021 r i potrwa do 30.06.2021 r.

Nabór będzie prowadzony tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej

  • w III naborze do projektu Lider zakwalifikuje 8 osób.

Dokumenty należy przesłać do biura projektu:
Lidera Projektu: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24
tel. 33 844 73 44
e-mail: firmazpowerem@cbmz.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, w szczególności z procedurą składania formularzy w formie elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zalecamy konsultacje, które prowadzone będą telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ komunikatorów/innych. Formę i terminy konsultacji proszę ustalać telefonicznie z Liderem lub Partnerem, u którego zostaną złożone dokumenty.

II NABÓR DO PROJEKTU PROWADZONY PRZEZ PARTNERA

data publikacji: 01.06.2021

Rekrutacja do projektu u Partnera rozpocznie się 12.06.2021 r i potrwa do 01.07.2021 r.

Nabór będzie prowadzony tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej

  • w II naborze do projektu Lider zakwalifikuje 8 osób.

Dokumenty należy przesłać do biura projektu:

Partnera Projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
tel. 33 847 54 73
e-mail: firmazpowerem@szih.pl
www.fzp.szih.pl

Szczegóły naboru prowadzonego przez Partnera Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu- tutaj

Uwaga! Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego do Lidera albo Partnera. W przypadku, gdy kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, w szczególności z procedurą składania formularzy w formie elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zalecamy konsultacje, które prowadzone będą telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ komunikatorów/innych. Formę i terminy konsultacji proszę ustalać telefonicznie z Liderem lub Partnerem, u którego zostaną złożone dokumenty.


II NABÓR DO PROJEKTU PROWADZONY PRZEZ LIDERA 

data publikacji: 28.04.2021 r.

WYNIKI II NABORU

 

Nabór prowadzony przez Lidera - Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 11.05.2021 r i potrwa do 28.05.2021 r.

Informujemy, że termin naboru został wydłużony do 31.05.2021 r.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną nabór będzie prowadzony tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej, w przypadku zniesienia ograniczeń Lider w terminie naboru powiadomi o możliwości osobistego składania formularzy rekrutacyjnych w biurach projektu. 

  • w II naborze do projektu Lider zakwalifikuje 8 osób.

Dokumenty należy przesłać do biura projektu:
Lidera Projektu: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24
tel. 33 844 73 44
e-mail: firmazpowerem@cbmz.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, w szczególności z procedurą składania formularzy w formie elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zalecamy konsultacje, które prowadzone będą telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ komunikatorów/innych. Formę i terminy konsultacji proszę ustalać telefonicznie z Liderem lub Partnerem, u którego zostaną złożone dokumenty.


I NABÓR DO PROJEKTU PROWADZONY PRZEZ LIDERA I PARTNERA

data publikacji: 31.03.2021 r.

WYNIKI I NABORU PROWADZONEGO PRZEZ LIDERA

WYNIKI I NABORU PROWADZONEGO PRZEZ PARTNERA 

Nabór prowadzony przez Lidera i Partnera.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 13.04.2021 r i potrwa do 30.04.2021 r.

Informujemy, że nabór u Partnera został przedłużony do dnia 31.05.2021 r.

Informujemy, że termin naboru u Partnera został wydłużony do 02.06.2021 r.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną nabór będzie prowadzony tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.

  • W pierwszym naborze do projektu Lider zakwalifikuje 8 osób.
  • W pierwszym naborze do projektu Partner zakwalifikuje 8 osób.

Dokumenty należy przesłać do biura projektu:
Lidera Projektu: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24
tel. 33 844 73 44
e-mail: firmazpowerem@cbmz.pl

albo
Partnera Projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
tel. 33 847 54 73
e-mail: firmazpowerem@szih.pl
www.fzp.szih.pl

Szczegóły naboru prowadzonego przez Partnera Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu- tutaj

Uwaga! Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego do Lidera albo Partnera. W przypadku, gdy kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, w szczególności z procedurą składania formularzy w formie elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zalecamy konsultacje, które prowadzone będą telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ komunikatorów/innych. Formę i terminy konsultacji proszę ustalać telefonicznie z Liderem lub Partnerem, u którego zostaną złożone dokumenty.


do góry