Nabory do projektu i wyniki naborów


V NABÓR DO PROJEKTU 

data publikacji: 16.08.2021 r.

V Nabór prowadzony przez Lidera 

  • w V naborze do projektu Lider zakwalifikuje 8 osób

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 25.08.2021 r i potrwa do 13.09.2021 r.

  • Informujemy, że nabór zostaje wydłużony do 17.09.2021 r.
  • Informujemy, że nabór zostaje wydłużony do 29.09.2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, w szczególności z procedurą składania formularzy w formie elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zalecamy konsultacje, które prowadzone będą telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ komunikatorów/innych. Formę i terminy konsultacji proszę ustalać telefonicznie z Liderem lub Partnerem, u którego zostaną złożone dokumenty.


IV NABÓR DO PROJEKTU

data publikacji: 12.07.2021 r.

WYNIKI IV NABORU

 

IV Nabór prowadzony przez Lidera 

  • w IV naborze do projektu Lider zakwalifikuje 7 osób

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 22.07.2021 r i potrwa do 10.08.2021 r

  • Informujemy, że nabór zostaje wydłużony do 13.08.2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, w szczególności z procedurą składania formularzy w formie elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zalecamy konsultacje, które prowadzone będą telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ komunikatorów/innych. Formę i terminy konsultacji proszę ustalać telefonicznie z Liderem lub Partnerem, u którego zostaną złożone dokumenty.


III NABÓR DO PROJEKTU

data publikacji: 31.05.2021

WYNIKI III NABORU 

 

III NABÓR BIZNESPLANÓW - OGŁOSZENIE

data publikacji: 02.09.2021

Nabór prowadzony przez Lidera - Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Rekrutacja do projektu u Lidera rozpocznie się 11.06.2021 r i potrwa do 30.06.2021 r.

Informujemy, że nabór zostaje wydłużony do 09.07.2021 r.

Nabór będzie prowadzony tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej

  • w III naborze do projektu Lider zakwalifikuje 8 osób.

Dokumenty należy przesłać do biura projektu:
Lidera Projektu: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24
tel. 33 844 73 44
e-mail: firmazpowerem@cbmz.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, w szczególności z procedurą składania formularzy w formie elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zalecamy konsultacje, które prowadzone będą telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ komunikatorów/innych. Formę i terminy konsultacji proszę ustalać telefonicznie z Liderem lub Partnerem, u którego zostaną złożone dokumenty.


II NABÓR DO PROJEKTU

data publikacji: 28.04.2021 r.

WYNIKI II NABORU

 

II NABÓR BIZNESPLANÓW - OGŁOSZENIE I WYNIKI

 

Nabór prowadzony przez Lidera - Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 11.05.2021 r i potrwa do 28.05.2021 r.

Informujemy, że termin naboru został wydłużony do 31.05.2021 r.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną nabór będzie prowadzony tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej, w przypadku zniesienia ograniczeń Lider w terminie naboru powiadomi o możliwości osobistego składania formularzy rekrutacyjnych w biurach projektu. 

  • w II naborze do projektu Lider zakwalifikuje 8 osób.

Dokumenty należy przesłać do biura projektu:
Lidera Projektu: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24
tel. 33 844 73 44
e-mail: firmazpowerem@cbmz.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, w szczególności z procedurą składania formularzy w formie elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zalecamy konsultacje, które prowadzone będą telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ komunikatorów/innych. Formę i terminy konsultacji proszę ustalać telefonicznie z Liderem lub Partnerem, u którego zostaną złożone dokumenty.


I NABÓR DO PROJEKTU 

data publikacji: 31.03.2021 r.

WYNIKI I NABORU 

I NABÓR BIZNESPLANÓW- OGŁOSZENIE I WYNIKI

 

Nabór prowadzony przez Lidera - Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 13.04.2021 r i potrwa do 30.04.2021 r.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną nabór będzie prowadzony tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.

  • W pierwszym naborze do projektu Lider zakwalifikuje 8 osób.
  • W pierwszym naborze do projektu Partner zakwalifikuje 8 osób.

Dokumenty należy przesłać do biura projektu:
Lidera Projektu: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24
tel. 33 844 73 44
e-mail: firmazpowerem@cbmz.pl

Uwaga! Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego do Lidera albo Partnera. W przypadku, gdy kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, w szczególności z procedurą składania formularzy w formie elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zalecamy konsultacje, które prowadzone będą telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ komunikatorów/innych. Formę i terminy konsultacji proszę ustalać telefonicznie z Liderem lub Partnerem, u którego zostaną złożone dokumenty.


do góry