Wsparcie pomostowe - informacje, dokumenty, nabory

„Przedsiębiorca z PO WERem!” 

Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności. 

Wsparcie pomostowe udzielane jest w postaci finansowego wsparcia pomostowego w wysokości średnio 1 200 zł/m-c (z zastrzeżeniem, że wsparcie nie przekroczy 1 300 zł/m-cznie) na Uczestnika Projektu, udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane, co do zasady w miesięcznych ratach.

Każdy Uczestnik/czka projektu, który otrzymał/a wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął/ła działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego (tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego) oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

 

OGŁOSZENIE O II NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO       


Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników II naboru projektu „PRZEDSIĘBIORCA Z POWERem” odbędzie się w terminie od 19.10.2021 do 25.10.2021 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim, podpisany w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. ogłasza dodatkowy nabór na składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników II naboru projektu „PRZEDSIĘBIORCA Z POWERem” odbędzie się w terminie od 05.11.2021 r. do 08.11.2021 r.

OGŁOSZENIE O I NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO       


Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników I naboru projektu „PRZEDSIĘBIORCA Z POWERem” odbędzie się w terminie od 27.09.2021 do 30.09.2021 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim, podpisany w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

do góry