Szkolenia

Szkolenia (kursy) kierowane są do osób, których kwalifikacje nie są adekwatne do potrzeb rynku pracy lub wymagają poświadczenia odpowiednim dokumentem (certyfikatem).

Szkolenia - oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenia/kursy/studia podyplomowe są przewidziane dla 51 Uczestników/-czek projektu, w tym dla 26 uczestników/czek u Lidera i dla 25 uczestników/czek u Partnera.

do góry