Staże

Celem stażu jest wyposażenie uczestnika projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia. Staż może być również realizowany w organizacjach pozarządowych i przybiera wówczas formę wolontariatu.

W ramach projektu przewidziano staże dla 147 uczestników/czek projektu, w tym dla 82 uczestników/czek u Lidera i dla 65 uczestników/czek u Partnera.

do góry