Wsparcie pomostowe - informacje, dokumenty


FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności. 

Wsparcie pomostowe udzielane jest w postaci finansowego wsparcia pomostowego w wysokości:  średnio 1 000 zł/m-c (z zastrzeżeniem, że wsparcie nie przekroczy 1 300 zł/m-cznie) na Uczestnika Projektu, udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane, co do zasady w miesięcznych ratach.

Każdy Uczestnik/czka projektu, który otrzymał/a wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął/ła działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego (tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego) oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

Ogłoszenie o II naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego                   

                                        data publikacji: 06.07.2021 r

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników II naboru projektu „FIRMA Z POWERem” odbędzie się w terminie od 13.09.2021 do 15.09.2021 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim, podpisany w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” .


Ogłoszenie o I naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego                   

                                        data publikacji: 16.07.2021 r

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników I naboru projektu „FIRMA Z POWERem” odbędzie się w terminie od 23.07.2021 do 28.07.2021 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim, podpisany w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” .

do góry