Załączniki:

Lista rankingowa I naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa II naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa III naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa IV naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa V naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa VI naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa VII naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa VIII naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa IX naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa X naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa XI naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa XII naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa XIII naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa XIV naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa XV naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa XVI naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa XVII naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa XVIII naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa XIX naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa XX naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa XXI naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa XXII naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa XXIII naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa XXIV naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"Lista rankingowa XXV naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Nowy Start III"

Nabory do projektu ,,Nowy Start III"

        

Nabory odbywają się w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku do wyczerpania miejsc w projekcie.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy złożyć:

  •  Osobiście w biurze projektu

        Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
        32-600 Oświęcim
        ul. Gospodarcza 24
        tel: 33 844 73 44
        fax: 33 844 73 45

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub email: nowystart3@cbmz.pl
  • niezbędne dokumenty należy składać w godzinach od 8:00-16:00

do góry