Nabory do projektu ,,Nowy Start III"

        

Nabory odbywają się w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku do wyczerpania miejsc w projekcie.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy złożyć:

  •  Osobiście w biurze projektu

        Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
        32-600 Oświęcim
        ul. Gospodarcza 24
        tel: 33 844 73 44
        fax: 33 844 73 45

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub email: nowystart3@cbmz.pl
  • niezbędne dokumenty należy składać w godzinach od 8:00-16:00

do góry