Informacje o naborach

XI NABÓR DO PROJEKTU

data publikacji: 14.06.2022

WYNIKI XI NABORU

 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje o wydłużeniu naboru do dnia 01.08.2022 r.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 07.07.2022 r. i potrwa do 25.07.2022r.

 • W XI naborze do projektu każdy z Partnerów zakwalifikuje ok 10 osób.

Dokumenty należy przesłać lub dostarczyć do biura projektu:

Partnera: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: przedsiębiorcazpowerem@cbmz.pl

X NABÓR DO PROJEKTU

data publikacji: 30.05.2022

WYNIKI X NABORU

 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje o wydłużeniu naboru do dnia 05.07.2022 r.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 09.06.2022 r. i potrwa do 30.06.2022r.

 • W X naborze do projektu każdy z Partnerów zakwalifikuje ok 10 osób.

Dokumenty należy przesłać lub dostarczyć do biura projektu:

Partnera: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: przedsiębiorcazpowerem@cbmz.pl

IX NABÓR DO PROJEKTU

data publikacji: 27.04.2022

WYNIKI IX NABORU

 

IX NABÓR BIZNESPLANÓW

 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje o wydłużeniu naboru do dnia 06.06.2022 r.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 10.05.2022 r. i potrwa do 27.05.2022r.

 • W IX naborze do projektu każdy z Partnerów zakwalifikuje ok 10 osób.

Dokumenty należy przesłać lub dostarczyć do biura projektu:

Partnera: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: przedsiębiorcazpowerem@cbmz.pl

VIII NABÓR DO PROJEKTU

data publikacji: 16.03.2022

WYNIKI VIII NABORU

 

VIII NABÓR BIZNESPLANÓW

 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje o wydłużeniu naboru do dnia 06.05.2022 r.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 06.04.2022 r. i potrwa do 25.04.2022r.

 • W VIII naborze do projektu każdy z Partnerów zakwalifikuje ok 10 osób.

Dokumenty należy przesłać lub dostarczyć do biura projektu:

Partnera: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: przedsiębiorcazpowerem@cbmz.pl

VII NABÓR DO PROJEKTU

data publikacji: 01.02.2022

WYNIKI VII NABORU

 

VII  NABÓR BIZNESPLANÓW

 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje o wydłużeniu naboru do dnia 21.03.2022 r.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 11.02.2022 r. i potrwa do 02.03.2022r.

 • W VII naborze do projektu każdy z Partnerów zakwalifikuje ok 10 osób.

Dokumenty należy przesłać lub dostarczyć do biura projektu:

Partnera: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: przedsiębiorcazpowerem@cbmz.pl

VI NABÓR DO PROJEKTU

data publikacji: 03.12.2021
WYNIKI VI NABORU  
VI NABÓR BIZNESPLANÓW
data publikacji: 09.03.2022

Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 15.12.2021r. i potrwa do 07.01.2022r.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje o wydłużeniu naboru do dnia 01.02.2022 r.

 • W szóstym naborze do projektu każdy z Partnerów zakwalifikuje ok 10 osób.

Dokumenty należy przesłać lub dostarczyć do biura projektu:

Partnera: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: przedsiębiorcazpowerem@cbmz.pl

V NABÓR DO PROJEKTU

data publikacji: 25.10.2021

WYNIKI V NABORU

 

V NABÓR BIZNESPLANÓW

data publikacji: 03.01.2022

Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 04.11.2021r. i potrwa do 24.11.2021r.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje o wydłużeniu naboru do dnia 03.12.2021 r.

 • W piątym naborze do projektu każdy z Partnerów zakwalifikuje ok 10 osób.

Dokumenty należy przesłać lub dostarczyć do biura projektu:

Partnera: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: przedsiębiorcazpowerem@cbmz.pl

IV NABÓR DO PROJEKTU

data publikacji: 13.09.2021

WYNIKI IV NABORU

 

IV NABÓR BIZNESPLANÓW

data publikacji: 01.12.2021

Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 22.09.2021r. i potrwa do 13.10.2021r.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje o wydłużeniu naboru do dnia 22.10.2021 r.

 • W czwartym naborze do projektu każdy z Partnerów zakwalifikuje ok 10 osób.

Dokumenty należy przesłać lub dostarczyć do biura projektu:

Partnera: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: przedsiębiorcazpowerem@cbmz.pl

III NABÓR DO PROJEKTU

data publikacji: 11.08.2021 r.

WYNIKI III NABORU

 

III NABÓR BIZNESPLANÓW

 

Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 25.08.2021r. i potrwa do 15.09.2021r.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje o wydłużeniu naboru do dnia 17.09.2021 r.

 • W drugim naborze do projektu każdy z Partnerów zakwalifikuje ok 10 osób.

Dokumenty należy przesłać do biura projektu:

Partnera: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: przedsiębiorcazpowerem@cbmz.pl

II NABÓR DO PROJEKTU

data publikacji: 30.06.2021 r.

WYNIKI II NABORU

 
 II NABÓR BIZNESPLANÓW

 

 

Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 12.07.2021r. i potrwa do 30.07.2021r.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje o wydłużeniu naboru do dnia 24.08.2021 r.

 • W drugim naborze do projektu każdy z Partnerów zakwalifikuje ok 10 osób.

Dokumenty należy przesłać do biura projektu:

Partnera: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: przedsiębiorcazpowerem@cbmz.pl


I NABÓR DO PROJEKTU

data publikacji: 26.04.2021 r.

WYNIKI I NABORU

data publikacji: 01.07.2021 r.

 I NABÓR BIZNESPLANÓW

data publikacji: 13.08.2021 r.


WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW

data publikacji: 01.09.2021 r


Nabór prowadzony przez Lidera i Partnerów.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 06.05.2021 r. i potrwa do 25.05.2021 r.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje o wydłużeniu naboru do dnia 29.06.2021 r.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną nabór będzie prowadzony tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.

 • W pierwszym naborze do projektu Lider zakwalifikuje ok 10  osób.
 • W pierwszym naborze do projektu każdy z Partnerów zakwalifikuje ok  10 osób.

Dokumenty należy przesłać do biura projektu:

Partnera: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: przedsiębiorcazpowerem@cbmz.pl

lub

Partnera: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu.

32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

tel. 33 847 54 73, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: przedsiebiorcazpowerem@szih.pl

www.szih.pl

lub

Lidera: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A

32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

tel. 32 645 19 68 wew. 21, 22, czynne od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00.

email: przedsiebiorcazpowerem@armz.pl

www.armz.pl

 


Szczegóły naboru prowadzonego przez Partnera Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu- tutaj

Szczegóły naboru prowadzonego przez Lidera  Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A - tutaj

Uwaga! Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego do Lidera albo Partnera. W przypadku, gdy kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, w szczególności z procedurą składania formularzy w formie elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zalecamy konsultacje, które prowadzone będą telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ komunikatorów/innych. Formę i terminy konsultacji proszę ustalać telefonicznie z Liderem lub Partnerem, u którego zostaną złożone dokumenty.

Ścieżka wsparcia przewidziana dla Uczestników w projekcie w całości jest realizowana wyłącznie przez Lidera/Partnera do którego złożono formularz rekrutacyjny.

Uczestnik/czka nie może podejmować zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

do góry