Informacje o naborach


I NABÓR DO PROJEKTU

data publikacji: 26.04.2021 r.

Nabór prowadzony przez Lidera i Partnerów.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 06.05.2021 r. i potrwa do 25.05.2021 r.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. informuje o wydłużeniu naboru do dnia 22.06.2021 r.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną nabór będzie prowadzony tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.

  • W pierwszym naborze do projektu Lider zakwalifikuje 10  osób.
  • W pierwszym naborze do projektu każdy z Partnerów zakwalifikuje 10 osób.

Dokumenty należy przesłać do biura projektu:

Partnera: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: przedsiębiorcazpowerem@cbmz.pl

lub

Partnera: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu.

32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

tel. 33 847 54 73, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: przedsiebiorcazpowerem@szih.pl

www.szih.pl

lub

Lidera: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A

32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

tel. 32 645 19 68 wew. 21, 22, czynne od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00.

email: przedsiebiorcazpowerem@armz.pl

www.armz.pl

 

Szczegóły naboru prowadzonego przez Partnera Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu- tutaj

Szczegóły naboru prowadzonego przez Lidera  Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A - tutaj

Uwaga! Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego do Lidera albo Partnera. W przypadku, gdy kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, w szczególności z procedurą składania formularzy w formie elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zalecamy konsultacje, które prowadzone będą telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ komunikatorów/innych. Formę i terminy konsultacji proszę ustalać telefonicznie z Liderem lub Partnerem, u którego zostaną złożone dokumenty.

Ścieżka wsparcia przewidziana dla Uczestników w projekcie w całości jest realizowana wyłącznie przez Lidera/Partnera do którego złożono formularz rekrutacyjny.

Uczestnik/czka nie może podejmować zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

do góry