POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE POIR

Informujemy, że nabór wniosków został zakończony!

Zasady naboru:

Nabór wniosków pożyczkowych rozpocznie się 08.10.2020 r. od godziny 8:00. Nabór będzie trwał co najmniej 3 pełne dni robocze do dnia 12.10.2020 do godz. 16.00

Pożyczka płynnościowa POIR  udzielana jest przez Pośrednika Finansowego (PF)  - Konsorcjum 4 podmiotów:

- Fundację Rozwoju Regionu Rabka – Lidera Konsorcjum
- Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej – Partnera Konsorcjum
- Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – Partnera Konsorcjum
- Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej SA – Partnera Konsorcjum

Pośrednik Finansowy  w dniu 01 października 2020 roku podpisał Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 70 mln zł na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego  w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
Udzielenie pożyczki ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie ich bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

WIĘCEJ - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

do góry