Dotacje - informacje i dokumenty

Przedsiębiorca z PO WERem!

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się jedynie osoby zakwalifikowane w ramach projektu ,,Przedsiębiorca z PO WERem" które wzięły udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla Uczestników/czek projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Jednorazowe wsparcie w ramach projektu ,,Przedsiębiorca z PO WERem" wynosi 23 050,00 zł

Osoby ubiegające się o uzyskanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej będą zobligowane do wcześniejszego przygotowania i złożenia Biznes Planu.

do góry