Dotacje - informacje i dokumenty

Nowy Start III

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się jedynie osoby zakwalifikowane w ramach projektu ,,Nowy Start III" które wzięły udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla Uczestników/czek projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Jednorazowe wsparcie w ramach projektu ,,Nowy Start III" wynosi 23 050,00 zł

Osoby ubiegające się o uzyskanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej będą zobligowane do wcześniejszego przygotowania i złożenia Biznes Planu.


Informujemy, że z dniem 22.03.2022 r. rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Grupy X.

Nabór biznes planów będzie trwał od 22.03.2022 r. do 28.03.2022 r.

Wnioski należy składać w biurze projektu:

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,

ul. Gospodarcza 24

32 – 600 Oświęcim  

w godzinach od  8:00 do 16:00.

Wniosek powinien zostać złożony przez Uczestnika projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe oceny formalnej i merytorycznej dla poszczególnych grup starających się o uzyskanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

GRUPA I

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej

GRUPA II

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej

GRUPA III

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej

GRUPA IV

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej

GRUPA V

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej

GRUPA VI

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej

do góry