Dotacje - informacje, dokumenty


DOTACJE

O wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej mogą ubiegać się jedynie zakwalifikowani do udziału w projekcie Uczestnicy/czki, którzy/re wzięli/ły udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla Uczestników/czek projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji.

Jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dotacji na założenie działalności gospodarczej wynosi 23 050,00 zł.

Uczestnicy/czki zobowiązani/ne będą do przygotowania i złożenia biznesplanu. Każdy Uczestnik/czka może skorzystać z pomocy eksperta dotacyjnego, który będzie służył pomocą techniczną w wypełnianiu biznesplanu.

do góry