WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd Spółki:

Agnieszka Kmiecik (Prezes Zarządu)

Rada Nadzorcza:

Jolanta Szczerbowska (Przewodnicząca)
Jarosław Kisiołek (Sekretarz)
Radosław Folga

do góry