2016.08.26 - Giełda kooperacyjna "Succesful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland"

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Konsulat Generalny RP w Kolonii we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, oraz ZENIT GmbH zaprasza do udziału w polsko-niemieckiej giełdzie kooperacyjnej która odbędzie się 20 września 2016 r. w Kolonii w Niemczech. Wydarzenie jest dedykowane współpracy polsko-niemieckiej w zakresie projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020.

2016.08.25 - XVI Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników i przedstawicieli start-upów zainteresowanych ekspansją na rynkach zagranicznych, możliwościami wsparcia rozwoju firmy oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na XVI Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się w Warszawie, w dniach 14-15 września 2016 r.

2016.08.08 - Czas na Biznes w Małopolsce Zachodniej

DOTACJE na założenie własnej działalności!

Projekt realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

2016.07.25- Giełda kooperacyjna na Smart City Expo World Congress

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2016 r. podczas targów Smart City Expo World Congress w Barcelonie.

2016.07.22- Międzynarodowa giełda kooperacyjna podczas targów Consumer Electronics Show (CES 2017)

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 3-4 stycznia 2017 r., w Las Vegas, USA przy okazji największych na świecie targów elektroniki i nowych technologii Consumer Electronics Show (CES).