2016.11.30 - Giełda Innowacji i Wysokich Technologii BIAT

ICE – Sekcja Promocji Ambasady Włoch w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w Giełdzie Innowacji i Wysokich Technologii BIAT, której trzecia edycja odbędzie się w dniach 2-3 marca 2017 w Katanii na Sycylii.

2016.11.21 - Dotacje unijne w 2017 roku pod znakiem rewitalizacji, inwestycji w ludzi oraz rozwoju innowacji

36 nowych konkursów z budżetem ponad 3 mld zł - Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił harmonogram naboru wniosków na 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020. Wśród przyszłorocznych priorytetów znalazły się między innymi działania z obszaru rewitalizacji z budżetem ponad 620 mln zł, integracji społecznej oraz rozwoju rynku pracy, na które przeznaczono blisko 700 mln zł.

2016.11.10 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Informujemy, że od 10.11.2016 r. do 24.11.2016 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w powiatach oświęcimskim i wadowickim oraz olkuskim i chrzanowskim prowadzony jest nabór uczestników do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”.

2016.11.02 - Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014–2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.

2016.11.02 - Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014–2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.