2016.05.13 - Konkurs na dofinansowanie projektów - Bony na innowacje dla MŚP -w ramach Poddziałania 1.2.3

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

2016.05.09 - Międzynarodowa giełda kooperacyjna Creative&Digital Matchmaking

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej Creative&Digital Matchmaking, która odbędzie się 28 czerwca 2016 r., przy okazji odbywającej się w Liverpoolu inicjatywy biznesowej International Festival for Business (IFB 2016).

2016.05.05 - Konkurs na dofinansowanie projektów - Bony na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP".

2016.04.28 - Zapraszamy do udziału w nowych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich!

Trwa rekrutacja do projektów "Aktywna Młodzież Małopolski Zachodniej" oraz "Nowy start". W ramach projektów przewidziano m.in. szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2016.04.28 - Zapraszamy do udziału w SIBB Summer Summit 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w imieniu SIBB e.V. – stowarzyszenia branży informatycznej oraz mediów elektronicznych w Berlinie i Brandenburgii - do udziału w SIBB Summer Summit 2016, który odbędzie się 26 maja 2016 r. w Capital Yard Golf Lounge w Berlinie.