2017.01.23 - 5. edycja Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy.

W dniach od 23 do 28 stycznia 2017 r. w całej Małopolsce odbędzie się ponad 100 wydarzeń przygotowanych przez małopolskie urzędy pracy. Zaplanowano konsultacje z doradcą klienta, spotkania informacyjne, badania predyspozycji zawodowych, dni otwarte, warsztaty dla przyszłych przedsiębiorców, Bilans Kariery, spotkania i konsultacje dla instytucji szkoleniowych oraz wiele innych.

2017.01.20 - Aktualne konkursy dla MŚP

Przypominamy o trwających konkursach dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2017.01.16 - Dotacje na wymianę pieców

O dotację z RPO WM na lata 2014-2020 mogą ubiegać się właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub podłączyć się do sieci ciepłowniczej.

2017.01.16 - Ogłoszenie o konkursie do działania 3.3, poddziałanie 3.3.3 POIR w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.

2017.01.09 - Harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza terminy naborów wniosków dla poszczególnych Programów Operacyjnych w 2017 r.

11