2017.05.08 - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

2017.05.05 - Polsko - niemiecka giełda kooperacyjna w ramach XII Forum Nowej Gospodarki, 9 czerwca 2017 r., Katowice

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agnecji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w IV edycji polsko - niemieckiej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się w ramach XII Forum Nowej Gospodarki w dniu 9 czerwca 2017 r. w Katowicach. Spotkania B2B kierowane są do podmiotów działających w obszarze technologii środowiskowych.

 2017.04.28 - European Start-up Days

Co zrobić, żeby zaprezentować swój start-up przed audytorium największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej? Wziąć udział w konkursie Start-up Challenge, organizowanym w ramach European Start-up Days w Katowicach.

 2017.04.07 - Białoruskie Forum Przemysłowe 2017, 23-26 maja 2017 r.,Mińsk, Białoruś

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w imieniu Białoruskiego Funduszu Finansowego Wsparcia Przedsiębiorstw do udziału w Białoruskim Forum Przemysłowym 2017, które odbędzie się w dniach 23-26 maja 2017 r., w Mińsku