binary options next candle prediction INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I opening iq option INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI II

top binära optioner handelsplattform PROJEKT - CZAS NA BIZNES

binary iq option PROJEKT - AKTYWNA MŁODZIEŻ

 

 

 


2016.04.28 - Zapraszamy do udziału w nowych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich!

Trwa rekrutacja do projektów "Aktywna Młodzież Małopolski Zachodniej" oraz "Nowy start". W ramach projektów przewidziano m.in. szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2016.04.28 - Zapraszamy do udziału w SIBB Summer Summit 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w imieniu SIBB e.V. – stowarzyszenia branży informatycznej oraz mediów elektronicznych w Berlinie i Brandenburgii - do udziału w SIBB Summer Summit 2016, który odbędzie się 26 maja 2016 r. w Capital Yard Golf Lounge w Berlinie.

2016.04.27 - Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń  wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek" w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w  przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek".

2016.04.26 - Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Krocław Business Starter (KBS) to program skierowany głównie do młodych osób, którzy mają pomysł na firmę. Konkurs daje szansę na bezpłatne rozpoczęcie biznesu w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Krakowie (AIP Kraków), pod okiem specjalistów oraz rozwoju swoich kompetencji i umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2016.04.18 - Szybka ścieżka do innowacyjności polskich firm

Minimum formalności, aplikowanie o środki wyłącznie drogą elektroniczną, około 60 dni na wydanie decyzji o dofinansowaniu  rozpoczyna się nowa edycja „szybkiej ścieżki” dla MŚP, jednego z flagowych działań NCBR. Nowatorska formuła służy wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców we współpracy z uczelniami i zespołami badawczymi.