2017.05.26 - Giełda kooperacyjna na targach POLAGRA FOOD

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się 26 września 2017 r. przy okazji Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu.

2017.05.22 - Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2 POIR w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy.

2017.05.08 - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

2017.05.05 - Polsko - niemiecka giełda kooperacyjna w ramach XII Forum Nowej Gospodarki, 9 czerwca 2017 r., Katowice

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agnecji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w IV edycji polsko - niemieckiej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się w ramach XII Forum Nowej Gospodarki w dniu 9 czerwca 2017 r. w Katowicach. Spotkania B2B kierowane są do podmiotów działających w obszarze technologii środowiskowych.

 2017.04.28 - European Start-up Days

Co zrobić, żeby zaprezentować swój start-up przed audytorium największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej? Wziąć udział w konkursie Start-up Challenge, organizowanym w ramach European Start-up Days w Katowicach.