2020.04.01 - Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS będzie przysługiwać samozatrudnionym i przedsiębiorcom prowadzącym mikrofirmy i zatrudniającym do 9 osób. Przedsiębiorcy będą zwolnieni z płacenia składek zarówno za samych siebie, jak i swoich pracowników. Zwolnienie będzie dotyczyło składek za okres marzec-maj 2020 r.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest rejestracja firmy przed 1 lutego 2020 r. Dodatkowo w przypadku samozatrudnionych miesięczny przychód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie może wynieść więcej niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli więcej niż 15 681 zł.

Należy jednak pamiętać, że to nie jedyne warunki, jakie trzeba spełnić. Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać zwolnienie ze składek ZUS, nie mogą jednocześnie zalegać z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy (na dzień 31 grudnia 2019 r.). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca zalegał z opłacaniem składek na okres dłuższy niż rok, ale zdążył podpisać z ZUS-em umowę o rozłożenie należności na raty.

Co istotne, zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS nie oznacza utraty prawa do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy zachowują też prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Oczywiście pod jednym warunkiem, że przed 1 lutego 2020 r. opłacali dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Szczegółowe informacje i wniosek - kliknij.

2020.04.01 - Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez Ciebie osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje i wniosek - kliknij.

2020.04.01 - Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilno-prawne

Jeśli zawarłeś umowę cywilno-prawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów.

Szczegółowe informacje i wniosek - kliknij.

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE KORONOWIRUSA

Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii dla przedsiębiorców
Wprowadzenie stanu epidemii oznacza, że na terytorium Polski wystąpiła epidemia. Minister Zdrowia wprowadził obowiązki oraz ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakazał działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź czy dotyczą one twojej firmy - kliknij. 

 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Odroczenie/zawieszenie terminu płatności składek ZUS
ZUS wprowadza uproszczone wnioski o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące. W związku z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którą odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej, ZUS udostępnia uproszczony wniosek dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z takiej formy wsparcia. Uproszczony wniosek  jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości. Szczegółowe informacje i wniosek- kliknij.

Umorzenie zaległości podatkowej
Masz problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej? Złóż wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić – kliknij.

Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych
Nie możesz zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek? Złóż wniosek o odroczenie terminu płatności i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić - kliknij.

Rozłożenie na raty należności podatkowych
Nie jesteś w stanie zapłacić jednorazowo całego podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek? Złóż wniosek o rozłożenie tych należności na raty i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić - kliknij.

Informacje dla przedsiębiorców działających w branży transportowej i logistycznej - kliknij.

Informacje dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej - kliknij.

Informacje dla przedsiębiorców działających w branży handlowej - kliknij.

Ważne kontakty

  • 22 560 16 00 - specjalna linia telefoniczna ZUS: jeśli szukasz informacji o dodatkowym zasiłku opiekuńczym
  • 800 190 590 - całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: jeśli nie wiesz jak postępować w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem

2020.03.13 - KOMUNIKAT URZĘDU SKARBOWEGO

E-usługa zamiast wizyty w Urzędzie Skarbowym
 Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca 2020 r.
 Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e-PUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

PODATKI BĘDZIESZ MÓGŁ ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY
 On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
 W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do Urzędu.

Kontakt telefoniczny do Urzędu Skarbowego:
PIT – nr telefonu 33 84 48 723, 33 84 66 443
VAT – nr telefonu 33 84 66 499
CIT – nr telefonu 33 84 66 459
podatek akcyzowy – nr telefonu 12 68 17 133
spadki/darowizny – nr telefonu 33 84 66 445
rejestracja podatników – nr telefonu 33 84 66 474
egzekucja administracyjna – nr telefonu 33 84 66 469
rachunkowość podatkowa - nr telefonu 33 84 66 466
komórka wierzycielska – nr telefonu 33 84 66 465
Adres e-mail urzędu skarbowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl