2012.03.21 - W Oświęcimiu o rozwoju Małopolski Zachodniej

21 marca 2012 r. na Zamku w Oświęcimiu odbyła się konferencja subregionalna poświęcona tematyce rozwoju Małopolski Zachodniej. Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa. Marszałek podkreślił, że samorząd regionalny chce wykorzystać potencjał subregionu i zbudować silne partnerstwo regionalne.