2017.07.21 - Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna podczas Targów DRONETECH

Ośrodek Enterprise Europe Network w Toruniu serdecznie zaprasza producentów, dystrybutorów oraz specjalistów zajmujących się tematyką dronów do udziału w Międzynarodowej Giełdzie Kooperacyjnej, towarzyszącej II edycji Targów DRONETECH , która odbędzie się w dniach 5-6 października 2017 r. na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej Arena w Toruniu.

2017.07.10 - Forum Infrastrukturalne z udziałem chińskich wykonawców

 

China International Contractors Association (CICA) oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapraszają na China - Poland ‘Belt and Road’Cooperation and Logistics Infrastructure Investment Forum.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 br. od godz. 13:00 do 19:00 w Hotelu Regent  w Warszawie. Gościem honorowym będzie Zhang Dejiang, Przewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych.

2017.07.03 - Międzynarodowe Targi Budowlane

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowych Targach Budowlanych Kazbuild/WorldBuild Ałmaty, które odbędą się w dniach 5-8 września 2017 r. w Ałmaty, w Kazachstanie.

2017.06.21 - Spotkanie informacyjne - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej", które odbędzie się 28.06.2017 r. o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu. Podczas spotkania zostaną omówione zasady przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2017.06.19 - Dotacje dla MSP

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4  Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP - produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.