2013.02.06 - ZATWIERDZONE ZMIANY PLANU DZIAŁANIA NA ROK 2013 DLA PRIORYTETU IX PO KL

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła zmiany Planu Działania na rok 2013 dla Priorytetu IX PO KL w zakresie karty Działania 9.5 PO KL w województwie małopolskim.

2013.02.01 - APLIKUJ NA STAŻ W PRZEDSTAWICIELSTWIE MAŁOPOLSKI W BRUKSELI

Jesteś absolwentem lub studentem politologii, dziennikarstwa, europeistyki, stosunków międzynarodowych lub ekonomii? Płynnie posługujesz się językiem angielskim i francuskim? Marzysz o zdobyciu doświadczenia zawodowego na szczeblu europejskim? Interesuje Cię polityka europejska, proces decyzyjny na szczeblu unijnym, zagadnienia regionalne? Zapraszamy do wzięcia udziału w stażu w Przedstawicielstwie Małopolski w Brukseli.

2013.01.31 - MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+

Biblioteki w Małopolsce mają szansę na dodatkowe pieniądze, które będą mogły przeznaczyć na remonty, rozbudowę czy przebudowę infrastruktury bibliotecznej. Termin składania wniosków mija w piątek, 15 lutego.


2013.01.29 - SZWEDZKA GMINA KRISTIANSTAD POSZUKUJE PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH DO WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

Respektowanie zasad równości płci oraz „różnorodności” wpływa na warunki życia i pracy ludzi, atrakcyjność zatrudnienia w gminach, konkurencyjność przedsiębiorców, jak i pozytywne relacje z klientami. W celu osiągnięcia powyższego gmina Kristianstad we współpracy ze szpitalem Central Hospital in Kristianstad zainicjowała dwuletni projekt pt. REVERSE mentoring.

2013.01.25 - RAPORT "GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU RYNKU PRACY W MAŁOPOLSCE"

W jakie dziedziny gospodarki najlepiej inwestować, aby zwiększyć szansę na powodzenie nowego biznesu? Na to i wiele innych pytań odpowiada specjalny raport dotyczący gospodarczych możliwości w poszczególnych powiatach Małopolski.