2013.02.15 - BEZPŁATNE SZKOLENIA - "MENADŻER EKONOMII SPOŁECZNEJ" ORAZ "ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Zapraszamy mieszkańców z terenu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego oraz z terenu powiatów: miasta Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Menedżer Ekonomii Społecznej” oraz "Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej" z możliwością uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Rekrutacja do dnia 28 lutego 2013 roku.

2013.02.14 - ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 9.5 PO KL W MAŁOPOLSCE

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłosił KONKURS nr POKL/9.5/I/13 na projekty realizowane w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

2013.02.07 - Nabór wniosków do programu grantowego typu proof of concept

Małopolska wspiera komercjalizację wyników badań naukowych w zakresie technologii strategicznych dla Małopolski na rzecz rozwoju nowoczesnej gospodarki regionu. 1 lutego 2013 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie grantu w Drugiej Edycji Programu Grantowego.  Nabór potrwa do 28 lutego 2013 r.

2013.02.06 - Małopolska. I wszystko gra! – czas na konkurs!

Naszym regionem już niebawem zawładnie muzyka, taniec i śpiew. Od Krakowa po Zakopane i Bukowinę Tatrzańską, przez Wieliczkę, Krynicę–Zdrój, Tarnów i Oświęcim płyną najróżniejsze dźwięki. Muzyka folkowa, klasyczna i nowoczesna rozbrzmiewa w naszym regionie. Już niebawem 41 Góralski Karnawał w Bukownie Tatrzańskiej. Ale zanim to nastąpi zapraszamy do konkursu z nagrodami! Głowna nagroda iPod Nano 6g!

2013.02.06 - Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Celem Programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” jest wzmocnienie potencjału i zwiększenie liczby wydarzeń i spotkań technologicznych, tzw. tech-eventów, a przez to promocja Małopolski jako Regionu wspierającego rozwój przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach oraz budowanie marki „Małopolska”.