2017.11.02 - Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - nabór wniosków

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

2017.10.27 - Polsko-Niemieckie Spotkania B2B dla branży IT/ICT/Industry 4.0

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza przedsiębiorców z branży ICT/IT, sektora przemysłowego oraz przedstawicieli branż zainteresowanych procesami „digital transformation” i „przemysłem 4.0” do udziału w spotkaniach biznesowych oraz business speed-dating, które odbędą się w dniach 16 i 17 listopada 2017 r. w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest przez SIBB e.V. oraz Berlin Partner w ramach Enterprise Europe Network.

2017.10.25 - Konferencja Venture Day

Venture Day to konferencja, której celem jest stworzenie wyjątkowej przestrzeni do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązywania relacji pomiędzy przedstawicielami funduszy venture capital, praktykami środowiska R&D, naukowcami, przedsiębiorcami poszukującymi innowacyjnych rozwiązań oraz środowiskiem startupowym.

2017.10.06 - Od 1 stycznia 2018 r. Jednolity Plik Kontrolny VAT dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

2017.10.02 - Polskie stoisko na Web Summit 2017

Zapraszamy przedstawicieli polskich firm z branży ICT, w szczególności startupy, do udziału w polskim stoisku informacyjno-promocyjnym podczas tegorocznej edycji Web Summit. Do 13 października firmy mogą przesyłać materiały promocyjne.