2013.02.06 - Małopolska. I wszystko gra! – czas na konkurs!

Naszym regionem już niebawem zawładnie muzyka, taniec i śpiew. Od Krakowa po Zakopane i Bukowinę Tatrzańską, przez Wieliczkę, Krynicę–Zdrój, Tarnów i Oświęcim płyną najróżniejsze dźwięki. Muzyka folkowa, klasyczna i nowoczesna rozbrzmiewa w naszym regionie. Już niebawem 41 Góralski Karnawał w Bukownie Tatrzańskiej. Ale zanim to nastąpi zapraszamy do konkursu z nagrodami! Głowna nagroda iPod Nano 6g!

2013.02.06 - Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Celem Programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” jest wzmocnienie potencjału i zwiększenie liczby wydarzeń i spotkań technologicznych, tzw. tech-eventów, a przez to promocja Małopolski jako Regionu wspierającego rozwój przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach oraz budowanie marki „Małopolska”.

2013.02.06 - ZATWIERDZONE ZMIANY PLANU DZIAŁANIA NA ROK 2013 DLA PRIORYTETU IX PO KL

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła zmiany Planu Działania na rok 2013 dla Priorytetu IX PO KL w zakresie karty Działania 9.5 PO KL w województwie małopolskim.

2013.02.01 - APLIKUJ NA STAŻ W PRZEDSTAWICIELSTWIE MAŁOPOLSKI W BRUKSELI

Jesteś absolwentem lub studentem politologii, dziennikarstwa, europeistyki, stosunków międzynarodowych lub ekonomii? Płynnie posługujesz się językiem angielskim i francuskim? Marzysz o zdobyciu doświadczenia zawodowego na szczeblu europejskim? Interesuje Cię polityka europejska, proces decyzyjny na szczeblu unijnym, zagadnienia regionalne? Zapraszamy do wzięcia udziału w stażu w Przedstawicielstwie Małopolski w Brukseli.

2013.01.31 - MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+

Biblioteki w Małopolsce mają szansę na dodatkowe pieniądze, które będą mogły przeznaczyć na remonty, rozbudowę czy przebudowę infrastruktury bibliotecznej. Termin składania wniosków mija w piątek, 15 lutego.