2013.02.14 - ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 9.5 PO KL W MAŁOPOLSCE

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłosił KONKURS nr POKL/9.5/I/13 na projekty realizowane w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

2013.02.07 - Nabór wniosków do programu grantowego typu proof of concept

Małopolska wspiera komercjalizację wyników badań naukowych w zakresie technologii strategicznych dla Małopolski na rzecz rozwoju nowoczesnej gospodarki regionu. 1 lutego 2013 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie grantu w Drugiej Edycji Programu Grantowego.  Nabór potrwa do 28 lutego 2013 r.

2013.02.06 - Małopolska. I wszystko gra! – czas na konkurs!

Naszym regionem już niebawem zawładnie muzyka, taniec i śpiew. Od Krakowa po Zakopane i Bukowinę Tatrzańską, przez Wieliczkę, Krynicę–Zdrój, Tarnów i Oświęcim płyną najróżniejsze dźwięki. Muzyka folkowa, klasyczna i nowoczesna rozbrzmiewa w naszym regionie. Już niebawem 41 Góralski Karnawał w Bukownie Tatrzańskiej. Ale zanim to nastąpi zapraszamy do konkursu z nagrodami! Głowna nagroda iPod Nano 6g!

2013.02.06 - Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Celem Programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” jest wzmocnienie potencjału i zwiększenie liczby wydarzeń i spotkań technologicznych, tzw. tech-eventów, a przez to promocja Małopolski jako Regionu wspierającego rozwój przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach oraz budowanie marki „Małopolska”.

2013.02.06 - ZATWIERDZONE ZMIANY PLANU DZIAŁANIA NA ROK 2013 DLA PRIORYTETU IX PO KL

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła zmiany Planu Działania na rok 2013 dla Priorytetu IX PO KL w zakresie karty Działania 9.5 PO KL w województwie małopolskim.