2013.04.11 - Zdobądź dotacje z Programu Kultura

Od 50 do 200 tys. euro dotacji z unijnego Programu Kultura (obszar 1.3.5 – granty na projekty współpracy z krajami trzecimi) czeka na organizacje kulturalne realizujące projekty we współpracy z partnerami z Kanady i Australii. Te kraje zostały wyznaczone jako tzw. kraje trzecie w 2013 roku. Termin naboru wniosków upływa 8 maja 2013 r. i jest to ostatni nabór w tej edycji Programu.

2013.04.10 - Konsultacje społeczne projektów 9 Programów Strategicznych do 2020 roku.

Od 4 kwietnia do 10 maja 2013 r. trwają konsultacje społeczne projektów 9 Programów Strategicznych: Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, Regionalna Strategia Innowacji, Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego, Transport i Komunikacja, Obszary Wiejskie, Ochrona Zdrowia, Marketing Terytorialny, Ochrona Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, Włączenie Społeczne wraz z projektem Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020.

2013.04.09 - Spędź kulturalny weekend w Krakowie - zapraszamy na „Wstęp Wolny Festiwal”

Niebawem na wszystkich kulturomaniaków czeka moc atrakcji. Od 19 do 21 maja (od piątku do niedzieli) w ramach „Wstęp Wolny Festiwal” krakowskie muzea, teatry i kina, których działania zostały dofinansowane z Funduszy Europejskich, udostępnią nieodpłatnie swoją ofertę. Już dziś zarezerwuj bilet dla siebie i zapoznaj się z programem bezpłatnych „kulturalnych” okazji.

2013.04.03 - Polsko - Ukraińska Konferencja Gospodarcza

Produkty regionalne jako narzędzie marketingu terytorialnego oraz odnawialne źródła energii jako szansa na rozwój sektora małych i średnich firm w regionach – to główne tematy polsko ukraińskiej konferencji gospodarczej, która odbędzie się we wtorek 16 kwietnia w Krakowie.

2013.04.02 - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy szansą na wsparcie projektów CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.