2013.04.26 - Zmiany w "Szczegółowym opisie priorytetów POKL"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że od 24 kwietnia 2013 r. obowiązuje znowelizowana wersja "Szczegółowego opisu priorytetów programu Kapitał Ludzki". Wprowadzone w dokumencie zmiany stanowią konsekwencję przyjętej przez Komisję Europejską (KE) Decyzji Nr C(2013) 1395 z 7 marca 2013 r. w sprawie zmian w PO KL.

2013.04.26 - Plany Działań na 2013 r. dla Priorytetu VII i VIII PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2013 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła zmiany zapisów Planów Działania na 2013 r. dla Priorytetu VII i VIII. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowego konkursu w Poddziałaniu 7.2.1 zaplanowanego zgodnie z nową procedurą wyboru projektów „oryginalnych” oraz wprowadzenia nowego konkursu w Poddziałaniu 8.1.2 zaplanowanego zgodnie z nową procedurą wyboru projektów „modelowych”.

2013.04.26 - Wsparcie Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców – bezpłatne spotkanie informacyjne

13 maja 2013 r. (poniedziałek) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób pragnących założyć własną działalność gospodarczą na temat dostępnych w naszym województwie funduszy pożyczkowych oraz projektów doradczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2013.04.24 - Pierwsza odsłona wystawy „Małopolska - przemiana!”

Już od dziś zapraszamy na kęcki Rynek, na premierową odsłonę wystawy „Małopolska – przemiana!”. Kęty to pierwsza z dziesięciu tegorocznych miejscowości, które swym mieszkańcom oraz turystom chcą zaprezentować efekty pozytywnych przemian, jakie dokonują się w całej Małopolsce dzięki środkom z Unii Europejskiej.

2013.04.18 - Prawie 5 mln zł na rozwój rybołówstwa

Stowarzyszenie Dolina Karpia ogłosiło kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.  Beneficjenci, którzy w dniach od 15 maja do 14 czerwca 2013 r. złożą wnioski aplikacyjne będą mogli ubiegać się o ponad 4,9 miliona złotych.