2013.05.09 - Zasmakuj w małopolskich produktach!

Do końca września br. w blisko 20 miastach Województwa małopolskiego potrwa akcja promująca polskie produkty regionalne "Zasmakuj w Małopolsce". Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy Małopolan i turystów o produktach regionalnych.

2013.05.07 - IX Międzynarodowy Kongres MBA

W dniach 17-19 maja 2013 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się IX Międzynarodowy Kongres MBA. Jest to jedyna i największa w Polsce inicjatywa integrująca środowisko MBA. Tegoroczna edycja Międzynarodowego Kongresu MBA odbywać się  będzie pod hasłem „Wyścig po Talenty”.

2013.05.07 - Paszport do eksportu - spotkanie informacyjne

Centrum Transferu Technologii zaprasza na spotkanie informacyjne odnośnie 6.1 POIG - Paszport do eksportu, które organizuje w ramach projektu Enterprise Europe Network. Spotkanie odbędzie się 13 maja 2013 r. w godz. 10:00-14:00.

2013.04.26 - Zmiany w "Szczegółowym opisie priorytetów POKL"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że od 24 kwietnia 2013 r. obowiązuje znowelizowana wersja "Szczegółowego opisu priorytetów programu Kapitał Ludzki". Wprowadzone w dokumencie zmiany stanowią konsekwencję przyjętej przez Komisję Europejską (KE) Decyzji Nr C(2013) 1395 z 7 marca 2013 r. w sprawie zmian w PO KL.

2013.04.26 - Plany Działań na 2013 r. dla Priorytetu VII i VIII PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2013 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła zmiany zapisów Planów Działania na 2013 r. dla Priorytetu VII i VIII. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowego konkursu w Poddziałaniu 7.2.1 zaplanowanego zgodnie z nową procedurą wyboru projektów „oryginalnych” oraz wprowadzenia nowego konkursu w Poddziałaniu 8.1.2 zaplanowanego zgodnie z nową procedurą wyboru projektów „modelowych”.