2014.12.22 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Kurs "Przygotowanie do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy", "Kwalifikacja wstępna kategorii prawa jazdy C"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych  w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia: Kurs "Przygotowanie do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy", kurs "Kwalifikacja wstępna kategorii prawa jazdy C"

2014.12.08 - Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym na realizację szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Kurs "Przygotowanie do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy", kurs "Kwalifikacja wstępna kategorii prawa jazdy C"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych  w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia: Kurs "Przygotowanie do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy", kurs "Kwalifikacja wstępna kategorii prawa jazdy C"

2014.12.03 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację szkolenia dla uczestników projektu z zakresu "Kurs Strzyżenie psów", "Stylizacja i wizaż".

W związku z realizacją przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie zapraszamy do złożenia oferty na realizację szkoleń dla uczestników projektu "Nowe możliwości" z zakresu:"Kurs Strzyżenie psów", "Stylizacja i wizaż"

2014.11.28 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację szkolenia dla uczestników projektu z zakresu "Kurs Photoshop poziom podstawowy", "Kurs Photoshop poziom zaawansowany", "Kurs Fotografia poziom zaawansowany"

W związku z realizacją przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie zapraszamy do złożenia oferty na realizację szkoleń dla uczestników projektu "Nowe możliwości" z zakresu: "Kurs Photoshop poziom podstawowy", "Kurs Photoshop poziom zaawansowany", "Kurs Fotografia poziom zaawansowany"

2014.11.14 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację szkolenia dla uczestników projektu z zakresu "Kurs Obsługa wózków widłowych"

W związku z realizacją przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie zapraszamy do złożenia oferty na realizację szkoleń dla uczestników projektu "Nowe możliwości" z zakresu: "Kurs Obsługa wózków widłowych"