2015.02.09 - Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cen na świadczenie usługi audytu zewnętrznego projektu "Nowe Możliwości"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi audytu zewnętrznego określonej  w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia.

 2015.02.04 - Zaproszenie do składania ofert na realizację Kursu Prawo jazdy ka. C+E oraz Kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy prawa jazy kat. C  dla uczestników projektu "Nowe Możliwości"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych  w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia:

1. Kurs Prawo jazdy kat. C+E

2. Kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy prawa jazdy kat. C

 

2015.02.03 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu: "Kurs kosztorysowania robót budowlanych z nauką obsługi programu Zuzia11 i/lub Norma Pro"

Informujemy, iż poniżej przedstawiono najkorzystniejszą ofertę spełniającą kryteria określone w zaproszeniu do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu: "Kurs kosztorysowania robót budowlanych z nauką obsługi programu Zuzia11 i/lub Norma Pro"

Ogłoszenie

2015.01.26 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia pt "Kurs kosztorysowania robót budowlanych z nauką obsługi programu Zuzia 11 i/lub Norma PRO dla uczestników projektu "Nowe Możliwości"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych  w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia:

"Kurs kosztorysowania robót budowlanych z nauką obsługi programu Zuzia 11 i/lub Norma PRO"

2014.12.30 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację szkoleń dla uczestników projektu

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych  w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia.