2015.04.21 - Zaproszenie do składania ofert na realizację Kursu kosztorysowania robót budowlanych z programem Zuzia 11 poziom zaawansowany - termin przedłużony

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych  w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia: Kurs kosztorysowania robót budowlanych z programem Zuzia 11 poziom zaawansowany

2015.04.09 - Zaproszenie do składania ofert na realizację "Kursu kosztorysowania robót budowlanych z programem Zuzia 11 poziom zaawansowany

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych  w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia: Kurs kosztorysowania robót budowlanych z programem Zuzia 11 poziom zaawansowany

 2015.04.08 - Zaproszenie do składania ofert na realizację kursów: "Pilates Mat I", "Pilates Intermadiate" i "Reha Pilates" dla uczestników projektu "Nowe Możliwości"

 W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych  w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia:

Pilates Mat I.,  Pilates Intermediate, Reha Pilates

2015.04.01 - Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cen na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu: "OM Pilates Mat I", "OM Pilates Intermadiate" i "OM Reha Pilates" dla uczestników projektu "Nowe Możliwości"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych   w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia:

  • OM Pilates Mat I
  • OM Pilates Intermediate
  • OM Reha Pilates

2015.03.16 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu: Kursu "Szkolenie okresowe w bloku programowym kategorii C, C+E, C1, C1+E" dla uczestników projektu "Nowe Możliwości

Informujemy, iż poniżej przedstawiono najkorzystniejszą ofertę spełniającą kryteria określone w zaproszeniu do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu: "Szkolenie okresowe w bloku programowym kategorii C, C+E, C1, C1+E" dla uczestników projektu "Nowe Możliwości":

Ogłoszenie