Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej

Spółka powstała w 2001 roku jako wspólna inicjatywa Miasta Oświęcim, Gminy Oświęcim, Powiatu Oświęcimskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Fundacji Gospodarczej Regionu Krakowskiego.

Aktualnie udziałowcami Spółki są: Miasto Oświęcim (98,62% udziałów), Gmina Oświęcim (1,30% udziałów) oraz Powiat Oświęcimski (0,08%).

Priorytetem działalności Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. jest realizacja przedsięwzięć kreujących nowe możliwości rozwoju gospodarczego Małopolski Zachodniej. Na lata 2006-2011 przypada okres znaczącego rozwoju Spółki i ugruntowania pozycji w sektorze instytucji otoczenia biznesu. Wypracowane działania i realizowane projekty pozwoliły na stworzenie kompleksowej oferty bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych, finansowych i organizacyjnych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z Małopolski Zachodniej.