Zasady kwalifikacji

O najem pomieszczeń w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości mogą ubiegać się mikro, małe i średnie podmioty gospodarcze, które nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do rezydentów zlokalizowanych w OIP - szczegółowe zasady przyjmowania firm do Inkubatora zawarte są w Regulaminie OIP.

Opiniowaniem wniosków przedsiębiorców o przydział miejsca w inkubatorze zajmuje się Kierownik Inkubatora. Opinia Kierownika przedstawiana jest Prezesowi Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., który podejmuje ostateczną decyzje w sprawie zawarcia umowy z przedsiębiorcą wnioskującym o najem pomieszczenia w budynku OIP.

 

 

Regulamin Działania Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

Zgłoszenia do Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dokonuje przedsiębiorca dostarczając formularz zgłoszeniowy: