Pożyczka dla Start-upów

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 1 mln zł
 • dla MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 1,87% w skali roku

Cel finansowania:

Finansowane będą przedsięwzięcia na terenie województwa małopolskiego, realizowane przez MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, mające na celu wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, w tym w szczególności:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,

 • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),

 • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),

 • przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu),

 • finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie. 

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

 • W ramach instrumentu Pożyczka preferowane będą projekty realizowane
  - w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego).
  - na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego).
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Okres spłaty - do 7 lat,
 • Okres karencji - 6 miesięcy.

 

Skontaktuj się!

 

Kontakt:

Bernardyna Bryzek

tel: 33 844 73 43

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego dla Start-upów

Załącznik nr 1 - Karta produktu

Załącznik nr 2 - Wniosek pożyczkowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu wymagań ubiegania się o pożyczkę

Załącznik nr 4 - Upoważnienie do występowania z wnioskiem do BIG InfoMonitor SA

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych Przedsiębiorcy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o nieubieganie się ze środków publicznych na te same koszty

Załącznik nr 8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 9 - Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 10 - Wzór umowy 

Załącznik nr 13 - Oświadczenie Uczestnika Projektu