Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Przedsiębiorco! Jeśli obawiasz się, że nie sprostasz unijnym procedurom lub potrzebujesz niewielkiej kwoty, możesz skorzystać z funduszu pożyczkowego - skontaktuj się z NAMI!

Pożyczkobiorcami mogą być wyłącznie mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu §1 ust. 2 pkt d regulaminu, podejmujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006, pożyczki mogą być udzielone przedsiębiorcom, o których mowa w §1 ust. 2 pkt d regulaminu funduszu, jeżeli przedsiębiorstwo jest na etapie powstawania, wczesnej działalności lub rozszerzania działalności i wyłącznie na działania potencjalnie gospodarczo rentowne.

Wysokość pożyczki: minimalna kwota 5.000 zł, maksymalna 120.000 zł.

Oprocentowanie: od 2,83% w skali roku (oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi  nt. ustalania stóp referencyjnych), bez opłat dodatkowych, marż i prowizji.

Okres spłaty: do 60 m-cy  z możliwością karencji do 6 miesięcy


Dokumenty do pobrania:  od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory dokumentów

  • Regulamin Mikro Funduszu Pożyczkowego – pobierz,
  • Wniosek o udzielenie pożyczki – pobierz,
  • Przepływy gotówki – pobierz,  
  • Oświadczenie poręczyciela – pobierz,
  • Upoważnienie do uzyskania informacji z BIG dla firm – pobierz,
  • Upoważnienie do uzyskania informacji z BIG dla konsumenta – pobierz
  • Minimalny wzór zaświadczenia o wynagrodzeniu - pobierz

Dokumenty pożyczkowe będą przyjmowane tylko na obowiązujących wzorach dokumentów. 


Ważne informacje

Płatności gotówką

Przypominamy, iż w procesie rozliczania pożyczek koniecznym jest stosowanie art. 22 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ta wymaga, aby w płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą dokonywane były za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 EUR.

Samo wskazanie gotówki jako sposobu zapłaty nie jest jednoznaczne z uregulowaniem należności z faktury. W praktyce gospodarczej niektóre firmy stosują pieczątki “Zapłacono gotówką”, które są przybijane na fakturze w momencie opłacenia wierzytelności. Rozwiązanie to jest oczywiście prawidłowe.