Nasza oferta

Priorytetem działalności Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. jest realizacja przedsięwzięć kreujących nowe możliwości rozwoju gospodarczego Ziemi Oświęcimskiej. Realizujemy usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych, stowarzyszeń, fundacji, osób rozpoczynającyh działalność oraz innych podmiotów.

Nasza oferta obejmuje:

 • wynajem pomieszczeń w OIP I - aktualna oferta
 • wynajem pomieszczeń w OIP II - aktualna oferta
 • wynajem sali konferencyjnej - aktualna oferta
 • organizacja szkoleń - aktualna oferta
   
 • świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych z zakresu:
  • zakładania działalności gospodarczej, 
  • źródeł finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej,
  • instrumentów wsparcia z Unii Europejskiej, funduszy norweskich oraz funduszy szwajcarskich,
  • preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, 
  • poręczeń kredytów gospodarczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • wypełniania wniosków/formularzy związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz wniosków pożyczkowych,
  • Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Oświęcimiu. 
  • szkoleń, seminariów, konferencji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
 • świadczenie płatnych usług doradczych z zakresu:
  • wypełniania wniosków/formularzy związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz wniosków pożyczkowych innych niż wnioski pożyczkowe udzielane w ramach Mikro Funduszu Pożyczkowego Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,
  • lub inne usługi doradcze w zależności od potrzeb klienta. 

11