Działanie 8.2 PO IG - Spotkanie informacyjne organizowane przez MARR S.A.

Rozpoczęto nabór projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. O dotację na usługi wykorzystujące systemy teleinformatyczne mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z całej Polski.

 
W związku naborem projektów do Działania 8.2 PO IG, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza wszystkie osoby zainteresowane złożeniem projektu na bezpłatne spotkanie informacyjne.
Szkolenie odbędzie się 14 czerwca w Krakowie. Omawiane zagadnienia dotyczyć będą m.in.: procedury aplikacyjnej, kryteriów oceny projektów, podmiotów uprawnionych do aplikacji oraz przedsięwzięć, na które można otrzymać dotację.


Kolejne spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia w ramach PO IG MARR odbędzie się 19 czerwca 2012 roku. Będzie ono poświęcone Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu”.

Szczegóły na stronie www.marr.pl