„WIEDZA, PRAKTYKA, KADRY – KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica (Centrum Transferu Technologii AGH), Uniwersytetem Jagiellońskim (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu), Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Wydziałem Form Przemysłowych), Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja (Centrum Transferu Technologii), Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki (Centrum Transferu Technologii) rozpoczyna realizację projektu:

„WIEDZA, PRAKTYKA, KADRY – KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE”*

którego celem jest wzmocnienie współpracy i transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki a biznesu poprzez zorganizowanie płatnych staży, organizację tymczasowego zatrudnienia a jednocześnie zwiększenie dyfuzji innowacji w gospodarce Małopolski. Dzięki projektowi przedsiębiorstwa podniosą swoją innowacyjność i konkurencyjność a pracownicy nabędą nowe kompetencje oraz zwiększą doświadczenie zawodowe.

Projekt skierowany jest do:

- pracowników naukowych, którzy zainteresowani są płatnym stażem w mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwie.
- mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zainteresowanych przyjęciem na staż pracowników naukowych.
- pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP, którzy zainteresowani są płatnym stażem w jednostce naukowej.
- jednostek naukowych zainteresowanych przyjęciem na staż pracownika przedsiębiorstwa z sektora MSP.
- wysoko wykwalifikowanego personelu zainteresowanego tymczasowym zatrudnieniem w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach.
- mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych tymczasowym zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanego personelu.

Rekrutacja pracowników naukowych i mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw już się rozpoczęła!

Już wkrótce! Rozpoczęcie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i jednostek naukowych  oraz wysoko wykwalifikowanego personelu i przedsiębiorstw z sektora MSP.

Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji, dane kontaktowe oraz elektroniczne formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: http://www.marr.pl/projekty/wpk

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Projekt jest kontynuacją projektu pt.: „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie” w którym 109 pracowników naukowych odbyło staż w 84 przedsiębiorstwach.