Aktywni w każdym wieku. Przyjdź, posłuchaj, skorzystaj!

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych pn. Aktywni w każdym wieku, kierowanych do osób powyżej 50. roku życia, które odbędą się w dniu 5. czerwca oraz 14. czerwca br.* w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Wielickiej 72 B w Krakowie (piętro I, sala 106).


Spotkania organizowane przez Centrum Informacyjne FEM, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Krakowie oraz Punktem Konsultacyjnym KSU przy Centrum Transferu Technologii  Politechniki Krakowskiej, będą dotyczyć możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Funduszy Europejskich oraz alternatywnych form aktywizacji osób starszych w sferze społeczno-kulturowej.


Szczególna uwaga zostanie poświęcona możliwości ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013.


Dodatkowo, po zakończeniu prezentacji oferty poszczególnych instytucji, uczestnicy będą mieli szansę odbycia bezpłatnych, indywidualnych konsultacji pomysłów, zarówno w kontekście procedury ubiegania się o wsparcie, jak i aspektów formalno-prawnych związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.
Zapisów na szkolenie można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.fundusze.malopolska.pl w Zakładce Szkolenia.


Pod wskazanym wyżej adresem dostępny jest również szczegółowy plan spotkania.
Przyjdź, posłuchaj, skorzystaj!

* Druga tura zapisów na spotkanie przewidziane na dzień 14.06.2012 r. zostanie uruchomiona w przypadku większej ilości chętnych, po zapełnieniu listy zgłoszeniowej na termin 05.06.2012 r.