2020.04.01 - Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilno-prawne

Jeśli zawarłeś umowę cywilno-prawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów.

Szczegółowe informacje i wniosek - kliknij.